Användarvillkor

1 Avtalstid

1.1 Bindningstid

12 månader från beställningsdatum. Abonnemanget för din brf-hemsida förlängs sedan automatiskt med ett år i taget.

1.2 Uppsägning av avtalet

Du kan när som helst säga upp avtalet. Efter uppsägning kan tjänsten nyttjas fram till betalperiodens slut, därefter stängs webbplatsen av.

Uppsägning sker via e-post eller vanlig post. Uppsägningen anses fullständig efter att TMT Stockholm AB har bekräftat den.

1.3 Ångerrätt

14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar gälla dagen efter beställningsdatum av tjänsten. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag, helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du kontaktar oss via e-post om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

2 Avgift

2.1 Prislista

Avgifter utgår enligt prisuppgifter på www.brf24.com. Alla priser är exklusive moms.

2.2 Betalning

Senast 30 dagar från fakturadatum.

2.3 Fakturering

Via e-post eller vanlig post.

2.4 Betalningspåminnelser

Automatisk påminnelse skickas ut 10 dagar efter fakturans förfallodatum med en påminnelseavgift på 50 SEK.

2.5 Dröjsmålsränta

8,5% i enlighet med räntelagen.

3 Support, drift och underhåll

3.1 Support

Fri support via e-post och webbaserade guider.

3.2 Drift

Tjänsten uppdateras kontinuerligt med den senaste versionen av mjukvaran.

3.3 Underhåll

Tjänsten uppdateras löpande med nya funktioner och rättning av buggar.

3.4 Ansvar

TMT Stockholm AB ansvarar ej för filer och information som kunden själv har förvanskat eller raderat.

TMT Stockholm AB ansvarar ej för opassande, stötande eller kränkande innehåll som kunden själv har publicerat.

4 Konto- och kunduppgifter

4.1 Lagring av personuppgifter

Kunden godkänner att TMT Stockholm AB lagrar uppgifter om kunden och dennes betalningsförmåga elektroniskt. De uppgifter som lagras omfattar, men begränsas ej till, namn, personnummer, adress samt betalningshistorik. Personuppgifter får lagras, databehandlas och överföras till tredje part i de fall TMT Stockholm AB anser detta nödvändigt. Även tredje part får lagra och databehandla kundens personuppgifter, oavsett om tredje part finns i Sverige, annat land inom EU eller annat land utanför EU. Personuppgifter behandlas konfidentiellt och TMT Stockhom AB värnar om kundens integritet.